Nadační fond Magdy Malé

Nadační fond Magdy Malé poskytuje finanční a materiální pomoc osamělým matkám s nezletilými dětmi, které v důsledku péče o své malé děti nemohou pracovat, mají problémy s bydlením, otcové dětí neplatí výživné, děti onemocněly vážnou chorobou nebo těm matkám, které se ocitly ve složitých životních situacích majících negativní dopady na děti a na jejich zdravý tělesný a duševní vývoj.

Tyto ženy často hledají pomoc a následné útočiště v azylových domech poté, co ztratily domov, zaměstnání, odešly z nevyhovujícího rodinného prostředí, rozpadl se jim partnerský vztah v souvislosti s domácím násilím, závislostí partnera na alkoholu, drogách či hracích automatech, a podporu a pochopení nenašly ani u příbuzných, ani u přátel. V azylových domech jsou často mladé maminky, které nemají žádné zázemí, žily v dětských domovech, nemají vlastní rodinu a samy se velmi brzy staly svobodnými matkami, nebo je rodina odmítla s dítětem přijmout. Nezvládají svou mateřskou roli, neumí vychovávat své děti, neovládají domácí práce, neumí jednat s úřady, řeší předrozvodovou či porozvodovou situaci…

Pracovníci azylových domů maminkám pomáhají najít optimální východisko z krizové situace, obcházejí s nimi úřady, banky, u kterých mají dluhy, radí jim, jak se starat o děti, jak hospodařit s finančními prostředky, učí je odpovědnému přístupu k životu, pomáhají jim hledat práci, bydlení, poskytují jim morální podporu a psychologickou pomoc, protože maminky jsou často v depresích.

IČ 24842311
Bankovní spojení: 80444444/2010 (Fio banka)

Stránky Nadačního fondu jsou momentálně v rekonstrukci.